gototop

FOLKtime - Vaše brána do světa folku

FOLKtime, folk, country, tramp, jazz, swing, rock, fejeton, reportáže, chat, inzerce, aktuality, rozhovory, recenze, MP3

02.02.2005 Kytarová škola - díl 6 (Petr Krumphanzl)    PDF Tisk Email
Seriály

UNDECIMOVÉ AKORDY

Undecimové akordy (v praxi "jedenáctky") jsou nejbohatší akordy, které lze na kytaře zahrát v plném tvaru. Jsou to šestitónové souzvuky, které ovšem praxi většinou zjednodušujeme nebo nahrazujeme podobnými akordy. S hraním undecimových akordů v plném tvaru se v praxi takřka nesetkáte. Přehled obratů plných tvarů undecimových akordů však může posloužit spíše jako orientační ukázka hmatů, ze kterých vycházíme při zjednodušování na čtyřhlasé, popř. pětihlasé úpravy.

Jak již bylo uvedeno v teoretické části kapitoly o vytváření akordů, nejčastěji se setkáte s tím, že jsou akordy zjednodušovány na čtyřzvuky. Vždy se musíme rozhodnout, který z tónů v akordu je nejméně důležitý a ten vynecháme. Nejčastěji vynecháváme kvintu (pokud není alterovaná), popř. základní tón, protože ten většinou hrají i jiné nástroje (basa, klavír). Obecně ale platí, že nejdůležitějšími tóny v akordu jsou základní tón, tercie, septima a nadstavba. Tzn. že pokud mám zjednodušit undecimový akord na čtyřzvuk a zachovat jeho charakter, nejčastěji použiji sestavu 1, 3, 7, 11 (tzn.např. pro C11 tóny C, E, Bb, f).

Obraty C11

Akord C11 obsahuje tóny C, E, G, Bb , d a f. Jako nejčastější zjednodušení používáme čtyřhlasou sestavu tónů C, E, Bb a f. Tento čtyřzvuk můžeme také zapsat značkou Fmaj7 sus4.

Přehled obratů akordů C11 v plném tvaru

C11/C C11/E C11/G
alt nebo alt
C11/Bb
(bez nóny)
C11/ Bb
(bez tercie)
C11/D C11/F
alt alt nebo alt

Obrat C11/Bb se nedá v plné sestavě zahrát. Vždy musíme některý tón vynechat.

Čtyřtónové tvary

bas na E

C11/C C11/E C11/Bb C11/F nebo C11/F
alt alt
C11/C C11/E C11/Bb nebo C11/Bb C11/F
alt

bas na A

C11/C nebo C11/C C11/E C11/Bb C11/F
alt alt
C11/C C11/E C11/Bb C11/F
alt

bas na D

C11/C nebo C11/C C11/E C11/Bb C11/F
alt

Některé obraty akordu C11 mají tercii a undecimu hranou ve stejné oktávě a pak je mezi těmito stupni interval půl tónu (např. hned prvně uváděný otevřený obrat C11/C s basem na E struně - má převedenou tercii o oktávu výš a tedy do stejné oktávy jako je undecima). Takové obraty znějí značně disonantně, ale ve speciálních případech to může působit velmi efektně. Disonance se zbavíme pokud převedeme některý z těchto tónů do jiné oktávy (např. jako je to u obratu C11/C v druhém řádku). Obecně ale undecimové akordy znějí poněkud nestabilně.

Akord C11- nemá z praktického hlediska význam, protože zmenšená undecima je tón E stejně jako velká tercie, která je již v akordu zastoupena.

Akord C11+ (obsahuje tóny C, E, G, Bb, D, F#) můžeme nahradit akordem C7/5- nebo Gmi maj7. Přehled obratů těchto akordů je uveden v předchozích kapitolách. Vzhledem k omezenému praktickému využití akordů typu 11+ nebudu přehled obratů uvádět a opět doporučím pro každý speciální případ harmonického sledu vytvořit hmat, který by v dané situaci vystihoval charakter skladby.

Obraty Cmi 11

Cmi11/C Cmi11/Eb Cmi11/G Cmi11/Bb Cmi11/D Cmi11/F
alt

V obratu Cmi11/Eb se vyskytují tři barré hmaty. Velké barré ukazováčkem na 11. políčku, prostředníčkem na 12. políčku přes čtyři struny a malíčkem na 13. políčku. Tón Bb na 13. políčku na A struně držíme prsteníčkem. Obraty Cmi11/G a Cmi11/Bb hrajeme pomocí palce, který drží dvě struny najednou.

Akord Cmi11 hrajeme nejčastěji jako čtyřzvuk 1,3,7,11 (tzn.C, Eb, Bb, F). Tento čtyřzvuk můžeme také označit jako F7sus4. Mollové undecimové akordy již neznějí tak disonantně jako durové, protože snížením tercie o půl tónu se zvětší interval mezi tercií a undecimou. Proto můžeme použít i obraty akordů, kde hrajeme tercii i undecimu ve stejné oktávě. Určitý pocit nestability si však stejně jako durové akordy uchovávají.

Cmi11
akord Cmi11/Eb

Čtyřtónové tvary

bas na E

Cmi11/C Cmi11/Eb Cmi11/Bb Cmi11/F
alt
Cmi11/C Cmi11/Eb Cmi11/Bb nebo Cmi11/Bb Cmi11/F
alt

bas na A

Cmi11/C nebo Cmi11/C Cmi11/Eb Cmi11/Bb Cmi11/F
alt
Cmi11/C Cmi11/Eb Cmi11/Bb Cmi11/F
alt

bas na D

Cmi11/C Cmi11/Eb Cmi11/Bb Cmi11/F
alt

Uvedený přehled by ještě bylo možné doplnit o akordy Cmi11-, Cmi11+ a případy, kdy se k těmto možnostem připojí ještě alterace nóny a kvinty, popř. je použita velká septima.

TERCDECIMOVÉ AKORDY

Tercdecimové akordy (třináctky) obsahují v plném tvaru sedm tónů a jsou tedy na kytaře nehratelné. Musíme proto vždy akord nějak zjednodušit. Např. akord C13 obsahuje tóny C, E, G, Bb, d, f, a. Tento akord můžeme nahradit nějakým substitutem (např. Dmi7 - D, F, A, C, Gmi 11 - G, Bb, D, F, a , c , Ami7add.13 - A, C, E, G, f atd.) nebo některý tón vynechat a tím akord zjednodušit. Nejčastěji (to platí obecně i pro zjednodušování jiných akordů) z akordu vynecháváme kvintu, případně základní tón, pokud ho hraje jiný nástroj.

Další specifickou vlastností tercdecimových akordů je, že durové i mollové akordy můžeme hrát stejným hmatem, pouze posunutým na jiné políčko. Platí totiž, že např. Cmi13 (C, Eb, G, Bb, d, f, a) je totožný s F13 (F, A, C, Eb, g, bb, d). Oba akordy obsahují stejné tóny, pouze v jiném pořadí. Jsou tedy sobě navzájem obratem. Chci-li tedy zahrát mollový tercdecimový akord, zahraji durový položený o čistou kvintu níž. Problém nastává u obratů s vynechanou kvintou, kde při použití hmatu durového akordu pro mollový je právě tato vynechaná kvinta základním tónem mollového akordu. Pokud jako substituci pro Cmi13 použiji obrat akordu F13 s vynechanou kvintou, získám sestavu F, A, Eb, g, bb, d, což je Cmi13 bez primy.

Obraty akordu C13 (= Gmi 13)

C13/C
(bez kvinty)
C13/E
(bez kvinty)
C13/G
(bez nóny)
C13/Bb
(bez kvinty)
alt
C13/D
(bez kvinty)
C13/F
(bez nóny)
C13/F
(bez primy)
C13/A
(bez undecimy)
alt

Čtyřtónové tvary(sada tónů C, E, Bb, a)

bas na E

alt

bas na A

alt

bas na D

alt

Obraty akordu Cmi 13 (= F 13)

Cmi13/C
(bez kvinty)
Cmi13/Eb
(bez kvinty)
Cmi13/G
(bez nóny)
Cmi13/Bb
(bez kvinty)
alt
Cmi13/D
(bez kvinty)
Cmi13/F
(bez nóny)
Cmi13/F
(bez primy)
Cmi13/A
(bez primy)
alt

Čtyřtónové tvary (sada tónů C, Eb, Bb, a)

bas na E

alt

alt

bas na A

alt

alt

bas na D

alt

Kvartové akordy a akordy s průtažnou kvartou

Kvartové akordy a akordy s průtažnou kvartou porušují terciový systém, podle kterého se tvoří všechny ostatní akordy. S porušením tohoto systému jsme se setkali již v případě akordů C6 a Cmi6, kde jsme nahradili septimu (která by terciovému systému vyhovovala) sextou.

Kvarta je interval, který působí poměrně nestabilně a navozuje atmosféru určitého očekávání změny. U akordů s průtažnou kvartou pouze nahradíme tercii kvartou, u kvartových akordů jsou všechny jejich prvky vzdáleny od sebe právě o interval čisté kvarty. Akordy s průtažnou kvartou (značí se zkratkou sus, resp. sus4) používáme většinou tehdy, pokud chceme akordický doprovod obohatit určitým melodickým pohybem. Většinou se jejich použití omezuje na to, že hrajeme uzavřený obrat kvintakordu a k němu přimačkáváme kvartu. Všeobecně platí, že je velmi výhodné, vědět u všech vašich oblíbených obratů akordů, kterým prstem hrajete jaký stupeň akordu. Zkuste si zahrát nějaký uzavřený obrat kvintakordu a najít si v něm, který prst hraje tercii. Tento prst posuňte o půl tónu výš (nebo ještě lépe zmáčkněte sousední políčko některým volným prstem) a máte akord s průtažnou kvartou. Pokud budete rytmicky střídat kvintakord a akord s průtažnou kvartou, máte základ řady rockových riffů (velmi často používá tento postup kytarista Keith Richards ze skupiny Rolling Stones např. v písni Start me up). Tento postup se objevuje zejména v kombinaci s durovým kvintakordem, ale co se týče hmatů samotných akordů s průtažnou kvartou, zde mollové a durové akordy nerozlišujeme, protože tercii vůbec neobsahují.

Přehled nejpoužívanějších obratů akordu Csus4

Plné tvary

Csus4/C Csus4/G
alt

Třítónové tvary uzavřené

Csus4/C Csus4/F Csus4/G
alt
Csus4/C Csus4/F Csus4/G
alt
Csus4/C Csus4/F Csus4/G
alt

Průtažná kvarta (v případě akordů Csus4 tón F) je totožný tón jako undecima. Vzhledem k tomu, že však Csus4 neobsahuje tercii ani další tóny charakteristické pro undecimový akord, je jeho použití jako substitutu za C11 omezené.

Kvartové akordy

Jak již bylo několikrát zmíněno, kvartové akordy jsou takové souzvuky, kde mají všechny obsažené prvky mezi sebou interval čisté kvarty. Vzhledem k tomu, že všechny jejich stupně jsou od sebe vzdáleny o stejný interval, jsou to akordy symetrické, jejichž obraty tedy hrajeme stejným hmatem, který pouze posouváme právě o interval čisté kvarty. Kvartové akordy jsou značkovým systémem obtížně popsatelné (protože ten vychází z terciového uspořádání) a proto většinou vztahujeme tyto akordy k určité stupnici. Např. jónský C kvartový akord bude vycházet ze stupnice C jónské (C, D, E, F, G, A, H, c) a z této stupnice použijeme vždy tóny vzdálené o kvartu (C, F, H, e, a, d', g'). Tím jsme opět získali sedmitónový akord (obdoba tercdecimových akordů) a vyčerpali jsme veškeré tóny z mateřské stupnice. Samozřejmě, že můžeme kvartové akordy hrát v jednodušších sestavách, minimálně však jako trojzvuky (obdoba kvintakordů).

C jónský C dórský C frygický C lydický
alt
C mixolydický C aiolský C lokrický
alt

Sdílet na...
Komentáře pro tento článek
Přidat Nový Hledat RSS
Jméno:
Email:
 
Název:
Naše hlavní město
 antispamová kontrola
UBBKód:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:-D:-):-(:-0:shock::confused:8-):lol::-x:-P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Internetové odkazy vkládejte pomocí UBBKódu (4. ikona zleva)!
 
Michal Bf  - Re: Kytarová škola - díl 6   |80.188.188.xxx |02.02.2005 08:25:00
Pridávám dva pomerne zajímavé odkazy - víc obecné než kytarové, ale pro rozšírení celkového pohledu na akordy a stupnice nepochybne užitecné.

http://www.dasys.cz/kamzi/Guitar/Theo ry/Chord.asp
http://www.dasys.cz/kamzi/Guitar/Scal es/Scales.as
Jan-Matej Rak  - Re: Re: Kytarová škola - díl 6   |194.228.63.xxx |02.02.2005 12:48:00
Jen bych neco napsal ke hmatu plneho tvaru nonovych akordu, tusim, ze z minuleho pokracovani.
Navrhujes tam - pokud si dobre pamatuju toto(od nejhlubsiho tonu rekneme u C9):
G a C - druhym prstem
E - prvnim
B a D - tretim
G - ctvrtym.

Daleko snazsi, prirozenejsi a vetsinou i mnohem lepe znejici je nasledujici varianta:
G - druhym
C - tretim
E - prvnim
B,D a G - ctvrtym.
Tahle varianta ma krome jiz zminenzch prednosti jeste dalsi vyhody a to predevsim z hlediska praktickeho a vyrazoveho.
1 - prohnuti tretiho prstu tak, aby zaznely dva tony je dost obtizne a velmi tezce pak proveditelne na sirokem a rovnem krku klasicke kytary.
2 - timto hmatem je daleko snazsi provest vibrato na celem akordu, ktere navic zni mnohem jisteji, vzhledem k tomu, ze tri nejvyssi tony akordu drzi malym barre jeden prst.
3 - v pripade pouziti nonoveho akordu na posici dominanty, tedy tam, kde je jeho pouziti velmi hezke a funkcni je velmi snadna zmena na alterovany akord, kde ke snizeni basoveho G na Gb dojde pouhym prehozenim prvniho a druheho prstu, aniz bychom narusili zneni melodickych tonu, nebo barvu zvuku presunutim teziste ruky a palcovym hmatem, ktery je navic na klasickem krku obtizne proveditelny a navic je vetsina kytaristu tradicne vedena k nevhodnosti techto "cikanskych" hmatu.
4 - takovyto hmat akordu je velmi snadno posuvny, coz se prave u devitek, ktere se pouzivaji v jazzove vedenych harmoniich, velmi hodi.
M
JBG  - průtažný akord   |193.86.147.xxx |17.07.2009 18:00:18
Keith Richards z Rolling Stones? I vy folkaři!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Kalendář

<< Únor 2023 >> 
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
   1 2 3 4 5
 6 7 812
13
2026
27     

Přihlášení

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
FOLKtime.cz
 

Poslechněte si...

  • Country Rádio
  • Rádio Folk
  • Rádio Proglas
  • Rádio Samson
  • Rádio ČRo Olomouc