gototop

FOLKtime - Vaše brána do světa folku

FOLKtime, folk, country, tramp, jazz, swing, rock, fejeton, reportáže, chat, inzerce, aktuality, rozhovory, recenze, MP3

16.02.2005 Kytarová škola - díl 8 (Petr Krumphanzl)    PDF Tisk Email
Seriály

PENTATONIKA

Pentatonika je pro kytaristu v praxi asi nejpoužívanější stupnice. Je to nejjednodušší stupnice, která se velmi často používá ve všech hudebních stylech. Tato stupnice obsahuje pouze pět prvků, které se díky svému vhodnému intervalovému rozložení objevují i v řadě jiných stupnic. Proto pentatonikou můžeme v improvizaci nahradit jiné, komplikovanější stupnice. Tato stupnice je vlastní zejména rockové a bluesové hudbě. Např. pentatonika Cdur obsahuje tóny C, D, E, G, A, mezi kterými jsou intervaly: C-D tón, D-E tón, E-G jeden a půl tónu, G-A tón a A-c jeden a půl tónu. Všimněte si, že všechny tóny obsažené v pentatonice jsou současně obsaženy i v nám známé jónské stupnici Cdur. Proto je tato stupnice jednou z těch, kterou můžeme pentatonikou nahradit a právě hraní církevních modů si velmi často pentatonikou zjednodušujeme.

S pentatonikou můžeme pracovat modálním způsobem obdobně jako s předchozí stupnicí Cdur. Pentatonika má pět prvků, proto existuje pět modů.

Vzdálenost od zákl. tónu modu (půltóny) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. (přirozená durová) C D E G A c
II. D E G A c d
III. E G A c d e
IV. G A c d e g
V. (přirozená mollová) A c d e g a

Z tabulky vidíme, že modus I. obsahuje velkou tercii, III. a V. malou tercii a mody II. a IV. tercii neobsahují. Čistou kvintu obsahují mody I., II., IV., a V. Modus II. kvintu neobsahuje. Na modu I. můžeme tedy postavit kvintakordakord C, na modu II. kvintakord D i Dmi, na modu III. Emi, popř. Emi5- nebo Emi5+, na modu IV. G i Gmi, a na modu V. Ami. Pokud budeme chtít postavit septakord, v modu I. můžeme vytvořit C7 i Cmaj7, v modu II. D7 nebo Dmi7, v modu III. Emi7, popř. Emi7/5- nebo Emi7/5+, v modu IV. G7, Gmi7, Gmaj7 i Gmi maj7 a v modu V. Ami7. Na všechny tyto akordy tedy můžeme hrát C pentatoniku.

Prstoklad jednotlivých modů pentatoniky C

VIVIIIIII

Poloha všech tónů pentatoniky Cdur na hmatníku kytary

Jednotlivé "boxy", do kterých je rozdělen prstoklad pentatoniky jsou základní stavební kameny orientace na hmatníku kytary. Je účelné naučit se vztahovat prstoklady dalších stupnic právě k těmto boxům pentatoniky, protože jak jsem již výše uváděl, pentatonika je vzhledem ke svému rozložení tónů obsažena i v řadě jiných stupnic. Proto se prstoklady těchto složitějších stupnic naučíte snáze, pokud si je zapamatujete jako obohacení vhodného modu pentatoniky o další tóny (případně odchylku od pentatoniky, pokud některý tón pentatoniky do dané stupnice nepatří). Pokud se během improvizace "ztratíte", nebo si nejste jisti kterou stupnici použít, pentatonikou většinou nic nezkazíte. Proto je vhodné mít pentatoniku dobře zažitou a používat jí jako rámec, do kterého zasazujete další hudební materiál.

Boxy jsou navíc postaveny tak, že s vyjímkou II. modu mají vždy rozsah čtyř polí na kytaře. Každý prst levé ruky tedy obsluhuje jedno políčko. (Např. v I. modu C pentatoniky ukazováček obsluhuje 7. políčko na všech strunách, prostředníček 8. políčko, prsteníček 9. políčko a malíček 10. políčko).

Určitou modifikací pentatonické stupnice je tzv. dominantní pentatonika, kterou můžeme použít v těch pasážích skladby, kde v doprovodu zní dominantní septakord. Např. v tónině Cdur je to akord G7 (G, H, D, F). Přirozenou dominantní stupnicí by byla G mixolydická, což je vlastně C jónská. Pokud bychom tedy v tomto místě hráli jónskou stupnici Cdur (C, D, E, F, G, A, H, c), je vše v pořádku. Všechny tóny akordu jsou i v použité stupnici. Pokud ale budeme hrát pouze pentatoniku Cdur, která obsahuje pouze tóny C, D, E, G, A, c, může improvizace působit jaksi "nepevně". Je to způsobeno tím, že z akordu G7 obsahuje použitá pentatonika pouze tóny G a D. Tóny H a F v pentatonice C obsaženy nejsou. Pokud tedy chceme potvrdit dominantu i v improvizaci, je dominantní pentatonika G vhodnou a jednoduchou stupnicí. (Podobná situace může nastat i v pasáži, kde zní subdominanta F (F, A, C), protože pentatonika C neobsahuje základní tón F. V tomto místě, pokud chceme potvrdit akord F však můžeme použít běžnou pentatoniku F dur - F, G, A, C, D, f).

Dominantní septakordy se ovšem často vyskytují jako tzv. mimotonální dominanta. Např. v tónině Cdur se může objevit akord A7 (A, C #, E, G), F7 (F, A, C, Eb), E7 (E, G#, H, D) atd. I v těchto případech můžeme použít příslušnou dominantní pentatoniku.

Dominantní pentatonika C obsahuje tóny C, D, E, G, Bb, c (oproti pentatonice Cdur je nahrazen tón A tónem Bb). Dominantní septakord C7 obsahuje tóny C, E, G, Bb a všechny tyto tóny jsou obsaženy i v dominantní pentatonice C. Dominantní pentatonika C obsahuje navíc pouze tón D, který je obsažen v akordu C9 (C, E, G, Bb, d). Dominantní pentatonika je tedy vlastně rozklad dominantního nónového akordu. S touto stupnicí obvykle nepracujeme modálním způsobem, protože její použití je omezené pouze na popsané případy potvrzení dominantního septakordu, případně nónového akordu. Pro snažší hraní je však účelné rozdělit prstoklad dominantní pentatoniky do "boxů" odpovídajících prstokladům jednotlivých modů pentatoniky.

Prstoklad jednotlivých boxů dominantní pentatoniky C

IVIIIIII V

Poloha všech tónů dominantní pentatoniky C na hmatníku kytary

Bluesová stupnice

Tato stupnice je charakteristická pro blues, rock n roll, jazz, ale i country a další hudební žánry. Skrývá v sobě velmi působivé melodické napětí způsobené tzv. blue tóny (blue notes). Jsou to: malá tercie, malá septima a zmenšená kvinta. Nejcharakterističtějším tónem, který nejvíce utváří bluesový náboj je malá tercie. Díky tomu, že bluesová stupnice obsahuje malou i velkou tercii ji nelze jednoznačně zařadit ani jako durovou ani jako mollovou stupnici. Vzhledem k jejímu nejčastějšímu použití v durovému harmonickém schématu ji však považujeme za stupnici durovou. Toto nejčastější dvanáctitaktové bluesové schéma např. pro C dur je:

3 takty C, 1 takt C7, 2 takty F7, 1 takt C, 1 takt C7, 1 takt G7, 1 takt F7, 1 takt C7 a 1 takt G7.

Bluesová stupnice C obsahuje tóny: C, Eb, E, F, Gb,G, Bb, c. U této stupnice opět nemá smysl tvořit jednotlivé mody, ale prstoklad z praktických důvodů rozčleníme do boxů odpovídajících prstokladům pentatoniky.

Prstoklad jednotlivých boxů bluesové stupnice C

VIVIIIIII

Rozmístění všech tónů bluesové stupnice C na hmatníku kytary

Z uvedených diagramů prstokladů vidíme, že hraní bluesová stupnice v plném tvaru je technicky poměrně obtížné. Všechny boxy mají rozsah pět polí, tzn. že nevystačíme s běžným prstokladem, kdy každý prst obsluhuje jedno políčko. Při pozornějším rozboru tónů obsažených v bluesové stupnici a intervaly mezi nimi, však zjistíme, že bluesová stupnice obsahuje molovou pentatoniku C - C, Eb, F, G, Bb . Velmi často proto bluesovou stupnici nahrazujeme právě touto pentatonikou.

Další možnost, jak hrát do bluesové harmonie, je použít durovou pentatoniku (vzhledem k durovému harmonickému základu blues), kterou obohatíme o nejdůležitější bluesové tóny - malou tercii (vytváří charakteristický bluesový náboj) a malou septimu (je obsažena v dominantním septakordu, na kterém je blues postaveno). V případě blues v C potom dostaneme stupnici C, D, Eb, E, G, A, Bb, c. Tato stupnice bývá někdy nazývána country-bluesovou stupnicí.

Prstoklad jednotlivých boxů country-bluesové stupnice C VIVIIIIII

Rozložení všech tónů country-bluesové stupnice C na hmatníku kytary


Sdílet na...
Komentáře pro tento článek
Přidat Nový Hledat RSS
Jméno:
Email:
 
Název:
Naše hlavní město
 antispamová kontrola
UBBKód:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:-D:-):-(:-0:shock::confused:8-):lol::-x:-P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Internetové odkazy vkládejte pomocí UBBKódu (4. ikona zleva)!
 
jena  - Re: Kytarová škola - díl 8   |62.245.86.xxx |16.02.2005 21:55:00
Predevším díky za velmi poucnou kytarovou školu. Mám jen malý dotaz: co to znamená "pracovat se stupnicí modálním zpusobem"? (vetšinou prece nehraji stupnici poporade, jak má být, duležité je jen to, které tóny stupnice obsahuje, takže vlastne nevidím žádnou souvislost módu stupnic (jen zmena poradí) a hry na kytaru
Mirek Pátek  - "Pracovat modálním způsobem"   |62.209.193.xxx |17.02.2005 17:26:00
Stupnice je zacyklený retezec intervalu (napr. pultónu, celých tónu, jedenapultónu) který má nekde urcen zacátek.

Pracovat modálním zpusobem znamená používat tento zacyklený retezec intervalu také od jiného než puvodního zacátku a zkoumat, zda se vzniklá nová stupnice k necemu hodí.

I se slovy lze pracovat modálním zpusobem - slovo RUKSAK má použitelný tretí modus: KSAKRU
Petr Krumphanzl  - Re:   |195.113.187.xxx |18.02.2005 09:17:00
Velmi pekná reakce:) Je to presne tak. Dekuji.

Mít urcité povedomí o modech stupnic má význam pro výber použití stupnice na dané harmonické schéma. Pokud napr. chci zahrát nejakou melodii pres pasáž v A moll mohu použít napr. toto:
1) prirozená mollová stupnice je stupnice aiolská, což je 6.modus stupnice C jónské.
2) pentatoniku Amoll (= Cdur)
3) harmonickou mollovou stupnici A moll
4) melodickou stupnici A moll
5) Amoll dórskou, což je 2.modus stupnice G jónské.
6) Amoll frigickou, což je 3.modus stupnice F jónské.
všechny tyto splnují hlavní podmínku, že obsahují tón A, který je pro akord Ami základní a malou tercii tón C. Pak už se každá v nejakém tom tónu liší a vhodnost použití tedy záleží na celkovém kontextu harmonického sledu. Vyzkoušejte si všechny možnosti, najdete si tóny, kterými se jednotlivé stupnice odlišují a predstavte si akordy, které by z techto stupnic byly vygenerovány
jena  - Re: Re:   |62.245.86.xxx |19.02.2005 14:31:00
Dík
Pavel Jarčevský  - Re: Kytarová škola - díl 8   |195.113.101.xxx |22.02.2005 09:49:00
Petre,díky,Tvoje škola je opravdu dobre udelaná.Moc mi pomáhá a umožnuje mi orientovat se pomocí srovnávání i v jiných publikacích na hudební téma.Na mne,který se ucil na kytaru sám od trampu (sláva jim!!),je ta škola šitá prímo na míru. Snad se mi už konecne opravdu podarí odpoutat se od tech "stánku" v hospodeTed už jsem ve fázi,kdy žasnu,co jsem všechno nevedel.Je to težký,opravdu težký,jak mnozí píšou,ale jde se tím pomalu prokousávat.Bude to k dispozici na cédécku?Ješte jednou DÍKY!Pave
small  - Re:   |84.42.143.xxx |01.12.2005 15:18:00
neco na tom bud
krysa17  - Re: Kytarová škola - díl 8   |88.83.169.xxx |19.11.2007 16:23:00
Jen malý dotaz od kterých tónu se to mám ucit Cdur a dál? Protože než bych se naucil všechny módy všech stupnic chvíli by to trvalo a vlastne ani nevím jestli bych si to zapamatoval.
Jo mohl bys sem dát nebo mi emailem poslat prstoklad molové pentatoniky v ruzných modech je jedno jaké, i když nejlíp nejaká dobre použitelná.
Petr  - Re: Kytarová škola - díl 8   |89.24.50.xxx |19.11.2007 17:08:00
Nevím jestli jsem te správne pochopil, ale jestli se ptáš v kterých tóninách se máš pentatoniku naucit nejdrív, tak to záleží na tobe - v jakých tóninách nejcasteji hraješ, to se nauc používat první. Šikovný je naucit se pentatoniku napr. v C dur a v Gdur - uvidíš, že to co se hraje dobre v C dur je po ztransponování do G dur nepohodlne vysoko a je lepší to zahrát v jiném boxu pentatoniky. Nakonec dojdeš k tomu, že je potreba se naucit všechny boxy ve všech tóninách
K tem mollovým pentatonikám - je to totéž jako durové, ale musíš si uvedomit která durová odpovídá mollové kterou hledáš. To vyplývá z predznamenání tónin a když chceš hrát napr. v Amoll použiješ pentatoniku Cdur, do Emoll pentatoniku Gdur atd
krysa17  - Re: Kytarová škola - díl 8   |88.83.169.xxx |21.11.2007 11:41:00
Mockrát dekuji pochopil si me naprosto správne.
Jinak díky za kytarovou školu málokde je takhle jednoduše vysvetlena pentatonika i s prstoklady.
Petr  - Re: Kytarová škola - díl 8   |89.24.24.xxx |21.11.2007 14:57:00
na pentatoniky a riffy, které z ní vycházejí je skvelá ucebnice od V. Štefla Rocková kytara. Nevím jestli je ješte k sehnání, ale myslím že by šla objednat pres Muziku
tojefuk  - Re: Kytarová škola - díl 8   |213.226.226.xxx |16.05.2008 19:16:00
A není lepší se rovnou k bluesu naucit stupnici s velkou septimou. C Dis E F Fis G Ais H.
Petr  - Re: Kytarová škola - díl 8   |89.24.95.xxx |17.05.2008 14:35:00
Velká septima jde v blues samozrejme taky použít, ale spíš jako pruchodný tón. Charakteristická je septima malá. Objevuje se v doprovodných akordech a vubec v rock `n rollu, rocku a blues je malá septima castejší. Predstav si, že by Beatles zazpívali rozklad akordu C, E, G, H - to zní proste hrozne musí to být C, E, G, Bb (nebo Ais jak píšeš ty
Martina   |81.200.55.xxx |08.07.2012 11:23:48
Dobrý den.Chci se zeptat jak zahraji na kytaře písničku pec nám spadla vůbec mi to nejde nevým jak hrát podle akordů?Děkuji za odpověd.
Roman Kramar  - Ako vznikne pentatonika   |91.127.34.xxx |27.03.2013 21:58:21
Asi je vhodné povedať hneď na začiatku že durová pentatonika vznikne tak že sa z durovej sedemtonovej stupnice vynechá kvarta a septima a ak chceme vytvoriť molovú pentatoniku tak odoberieme sekundu a sextu z molovej stupnice. Ak by si chcel niekto odvodiť penatoniku tak už vie ako na to.
LUBOŠ  - pentatonika   |88.146.193.xxx |07.01.2014 13:20:16
Může mi někdo říct, proč nepíšete česky ?
nerozumím ani slovu.
Asi s kytarou praštím.
Honza   |83.208.252.xxx |05.03.2014 17:51:19
Zdravím.

Děkuji za pěknou lekci :)

Mějte se hezky.
Honza
Patrik   |77.92.218.xxx |11.08.2014 21:59:03
Dobrý den, mám dotaz ohledně pentatoniky. To že se dá postavit kvintakord C dur na 1 modu bych chápal. Akord C dur obsahuje tóny C-E-G což je první velká tercie a druhá malá a první mod tyto tńy obshuje. Co nechápu, je jak postavit akord D dur a D moll na druhém modu když tento neobsahuje ani tón F ani tón Fis, tedy ani malou ani velkou tercii od tónu D... to samé nechápu u dalších postavování akordů na 3 modu a výše. jak mohu na 3 modu postavit akord Emoll když sice mám první malou tercii ale chybí mi druhá velká, tedy tón H. Můžete mi prosím vysvětlit, kde jsem se zasekl v chápání? Děkuji.
Mirek Pátek   |Registered |13.08.2014 23:19:11
Přelož si větu "Na modu II. můžeme postavit kvintakord D i Dmi" takto: "Přes akord D i Dmi můžeme hrát II. modus pentatoniky C (tedy DEGAC)". A to můžeme proto, že tento modus neobsahuje ani durovou (F#) ani mollovou (F) tercii od tónu D. Takže se ani s akordem D, ani s Dmi "nepere" a docela dobře na něj "pasuje".

Jak co kam "pasuje" (tedy jaká stupnice na jaký akord) je nepochybně otázka vkusu. Bluesmanovu uchu samozřejmě pasuje i bluesová pentatonika C (CEbFGBb) na akord C, respektive C7, i když se tón Eb "pere" s durovou tercií E.

Luboš Andršt ve svých skriptech Kytara - jazz, rock, blues (Supraphon 1988, 1. vydání) na str. 78-81 dokonce pasuje pentatoniky neobsahující tón C na akordy od základního tónu C. Např. GAHDE nebo DEF#AH na Cmaj7. Případně DbEbFAbBb nebo GbAbBbDbEb na Cm7/5-.
Patrik   |77.92.218.xxx |14.08.2014 10:24:39
:) aha tak to potom ano, bral jsem to perfekcionalisticky, díky za odpověď.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Kalendář

<< Únor 2023 >> 
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
   1 2 3 4 5
 6 7 812
13
2026
27     

Přihlášení

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
FOLKtime.cz
 

Poslechněte si...

  • Country Rádio
  • Rádio Folk
  • Rádio Proglas
  • Rádio Samson
  • Rádio ČRo Olomouc